การเกษตรสู่ตลาดโลก

หลายคนเริ่มเบื่อกับชีวิตที่แก่งแย่งแข่งขันกันในเมืองที่ต้องรีบเร่งทุกสิ่งทุกอย่างใช้ชีวิตรีบแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างทั้งการกินการนอนการท่องเที่ยวหรือแม้แต่จะเดินทางไปทำงานมันทำให้ชีวิตของเรานั้นจึงเรียกร้องหาความต้องการที่ชื่อว่าอิสรภาพง่ายๆไม่วุ่นวายเหมือนในเมืองใหญ่หลายคนเริ่มต้องการที่จะออกมาใช้ชีวิตวิถีทางพี่เขาเรียกว่าเกษตรพอเพียงมันเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าของภายในพื้นที่มีการนำกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมดซึ่งคนในเมืองที่ต้องการออกมาทำการเกษตรและมันก็มีหลายคนที่ประสบความสำเร็จในการทำเพราะเริ่มจากแค่ทำเล่นๆจนไปถึงวันนึงมันได้เริ่มขยายเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชีพซึ่งการทำเกษตรอย่างนี้เขาจะเรียกว่าเป็นพวกเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีหรือ Organic นั่นเองมันเป็นการใช้ธรรมชาติทุกอย่างไม่ใช้สารเคมีในสิ่งที่เขาปลูกเลย บางครั้งมันอาจจะเป็น การเกษตรสู่ตลาดโลก เลยก็ได้ถ้าเรามีพื้นที่ในการทำและมีคนงานมากพอที่จะทำมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณยังไม่ได้ลงมือทำเท่านั้นเอง

ทำไมมันจึงได้รับความนิยม

พักหลังมานี้คนในปัจจุบันเริ่มใส่ใจสุขภาพ และดูแลสุขภาพกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องอาหารการกิน ซึ่งทำให้สินค้าที่ผลิตมาจากเกษตรอินทรีย์จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยม เพราะการผลิตที่มาจากการไม่ใช้สารเคมีในการผลิตนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับความยินดี และชื่นชอบของผู้คนทั่วโลก เดี๋ยวนี้จะมีการตรวจสอบเรื่องมาตรฐานทั้งการผลิตและกระบวนการผลิตต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลูกทุกอย่างในการใช้ปลูกว่ามันมีสารเคมีที่ใช้กำจัดแมลงหรือเปล่า มันจะเป็นสารตกค้าง และเมื่อเราได้กินเข้าไปในทุกวัน มันจะทำให้ร่างกายของเรานั้นแย่ลง ดังนั้นจะมีกลุ่มเกษตรกรที่เขาใช้การผลิตแบบไม่ใช้สารเคมีจะต้องมาสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานจากการผลิตจากหน่วยงานที่รับรอง ดังนั้นควรเลือกพื้นที่ในการทำเกษตรอินทรีย์ต้องเลือกพื้นที่ที่ดีที่สุด และไม่เคยผ่านการใช้ปลูกอะไรมาก่อนเพราะมันจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ในดิน และต้องอยู่ห่างไกลจากอุตสาหกรรมต่างๆ หรือโรงงานอะไรที่ใช้สารเคมีมันอาจจะปนเปื้อนมากันน้ำได้

ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าตามห้างสรรพสินค้าที่ขายสินค้าจะมีตราสัญลักษณ์ระบุว่าเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษการเกษตรสู่ตลาดโลก ซึ่งมันจะมีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปตามท้องตลาด และมันก็ได้รับความนิยมถึงแม้ว่ามันจะมีราคาที่สูงกว่า เพราะผู้ที่บริโภคมีสิทธิ์เลือกสินค้าที่ดีทานเข้าไปแล้วไม่เกิดผลเสียอย่างไรก็ตามลูกค้าจะเป็นคนพิจารณาสิ่งที่เขาจะซื้อกลับไป และตลาดของเกษตรอินทรีย์โลกมันได้เติบโตขึ้นในทุกๆ ปีจึงทำให้เห็นว่าตลาดเกษตรโลกที่ปลูกด้วยการไม่ใช้สารเคมีนั้น ในอนาคตสินค้าที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกจะมีอัตราการเติบโตของตลาดมากที่สุดเลย

ปัญหาในการผลิต

การเกษตรสู่ตลาดโลก

 1 ความไม่เข้าใจของเกษตรกรเกษตรกรแล้วผู้บริโภคเกี่ยวกับมาตรฐานของการผลิต ซึ่งจะต้องบอกก่อนเลยว่าความแตกต่างในกระบวนการผลิตพวกสินค้าที่เป็นเกษตรปลอดสารพิษเอาจริงๆ แล้วหลายคนยังไม่รู้จักว่ามันคือสินค้าของเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นจึงจะทำให้การขายภายในประเทศนั้นยากกว่าการส่งออก เพราะหลายคนจะรู้จักในนาม Organic คือสินค้าที่ปลอดสารพิษซึ่งอย่างไรก็ตามหน่วยงานต่างๆ ต้องเร่งโฆษณาเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักว่าสินค้าที่มาจากเกษตรอินทรีย์นั้นมันก็คือสินค้าออแกนิคนั้นเอง จะได้เพิ่มฐานลูกค้าภายในประเทศให้มากขึ้นและยังเป็นการโฆษณาว่าสินค้ามันดีแค่ไหน ซึ่งมันจะช่วยให้การตลาดของเกษตรอินทรีย์ภายในประเทศนั้นดีขึ้นมากกว่าเดิม และมันก็จะช่วยให้การส่งออกเป็นไปได้ด้วยดี ซึ่งสินค้าออแกนิคในประเทศเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผักผลไม้เมืองร้อนที่ต่างประเทศเมืองหนาวเขาไม่สามารถที่จะนำไปปลูกได้ จึงทำให้การตลาดทางด้านเกษตรของประเทศไทยได้รับความนิยมจากต่างประเทศ เพราะต่างชาติเขานิยมสินค้าปลอดสารพิษกันอยู่แล้ว

2 ทุกวันนี้ชาวเกษตรกรยังได้มีการปลูกพืชผักต่างๆที่เป็นเกษตรอินทรีย์เพียงไม่กี่ชนิด จึงทำให้ภายในประเทศไทยนั้นเป็นช่วงที่กำลังเริ่มพัฒนา เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณที่มากพอที่จะส่งออก เพราะสินค้าไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกกันดีอยู่แล้วว่าสินค้าประเภทเกษตรอินทรีย์นั้นได้การรับรองมาจากหน่วยงาน หรือขั้นตอนการผลิตนั้นมันก็ไม่ค่อยได้มีความซับซ้อนอะไรนักเป็นเพียงการผลิตสินค้า หรือปลูกตามปกติเพียงแต่ไม่ใช้สารเคมีด้วยความที่การบริโภคสูงกว่าการผลิตจึงทำให้ยังขาดความต่อเนื่อง จึงทำให้สินค้านั้นยังมีไม่มากพอในการส่งออกซึ่งความต้องการมันมากกว่านี้ จึงทำให้ได้รู้เลยว่าตลาดเกษตรของโลกมีความต้องการสินค้าปลอดสารพิษจากประเทศเขตเมืองร้อนเป็นจำนวนมาก

 3 ถ้าพูดกันแล้วต้องสินค้าเกษตรอินทรีย์มีราคาสูงกว่าสินค้าทั่วไปตามตลาดมันเป็นสินค้าที่แพงกว่าตามตลาดทั่วไป สินค้าพวกนี้จะส่งไปในตลาดที่อยู่ในผู้ที่หรือกลุ่มคนมีเงินที่มีรายได้สูงจะสามารถซื้อจับจ่ายใช้สอยได้ หลายคนคงงงว่าทำไมไม่ใช้สารเคมีแต่ก็ยังมีราคาแพงรายการที่จะผลิตสินค้าออแกนิคหรือสินค้าปลอดสารพิษนั้น มันมีต้นทุนที่สูงกว่าการปลูกแบบธรรมดาเพราะมันจะมีการดูแลมากกว่า เพราะไม่ได้ใช้สารเคมีจึงทำให้มีศัตรูพืช หรือแมลงมารบกวนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันมีโอกาสที่จะถูกศัตรูพืชทำความเสียหายให้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรมีความรู้ในวิธีการป้องกันอย่างถูกต้องโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งมันมีต้นทุนการผลิตหรือป้องกันแมลงมากกว่าการผลิตแบบธรรมดา และถ้ามีคนเริ่มหันมาปลูกเยอะมากขึ้นอาจจะทำให้ราคามันลดลงมาบ้าง

ตลาดการเกษตรอินทรีถือเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และกำลังได้รับความนิยมซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ และไม่ใช่ว่าได้รับความนิยมแต่ภายในประเทศแต่มันทั่วทั้งโลก เพราะประเทศเราสามารถโปรโมทสินค้าที่ต่างประเทศต้องการได้ เพราะบ้านเราเป็นเขตร้อนจึงทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดในประเทศเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และในแต่ละปีก็มีการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกปี และขนาดเพิ่มในทุกปีแต่เรามีกำลังผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นประเทศเราที่สามารถผลิตสินค้าพวกนี้ได้จำเป็นที่จะต้องเพิ่มกำลังผลิต เพื่อจะได้เดินหน้าเข้าสู่ตลาดโลกอย่างเต็มตัว