You are currently viewing ปัจจัยความเสี่ยง เกี่ยวกับธุรกิจร้านค้า

ปัจจัยความเสี่ยง เกี่ยวกับธุรกิจร้านค้า

  • Post author:
  • Post category:Blog

www.softskillscorporatetraining.com ปัจจัยความเสี่ยง ในปัจจุบันนั้น ร้านค้าที่พร้อมขายอาหาร ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อผู้บริโภคอย่างมาก จึงทำให้หลายร้านนั้นยังไม่สามารถ ขายสินค้าได้อย่างเต็มที่ แต่ยังมีค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาอีกด้วย วัตถุดิบในการใช้ประกอบอาหาร ยังมีราคาที่เพิ่มขึ้นอีก และในปัจจุบันนี้มีการระบาด ของโรคไวรัสโควิค 19  covid-19 ทำให้หลายๆประเทศนั้น ที่ต้องเจอกับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ 

ปัจจัยความเสี่ยง สำหรับร้านอาหารขนาดเล็ก 

การเข้าสู่ตลาดให้ใหญ่ขึ้นนั้น เป็นสิ่งสำคัญสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก โดยปัจจุบันนี้ ลูกค้านั้นสั่งอาหารกลับไปกินที่บ้าน หลังจากโรคระบาดของโควิด ทำให้หลายคนนั้นต้องปิดร้าน ทำอาหารใส่กล่องขายอย่างเดียว เงินหมุนเวียนในธุรกิจนั้น เป็นเงินหมุนเวียนค่อนข้างน้อยมาก เมื่อเทียบกับเมื่อ 2 ปีก่อน เดี๋ยวนี้ลูกค้าสั่งอาหารไปกินที่บ้านโดยใช้บริการของ  food Food Panda  LINE Man  Grab  และอีกมากมายที่ให้บริการ  platform การส่งอาหาร และยังมีเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ UFABET1688

การบริหารการจัดการ

เราควรคิดความอยู่รอดของร้าน การขายทางการตลาด ที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ ยกตัวอย่างเช่น การเปิดเวลาร้านให้มากขึ้น จัดเตรียมเมนูอาหาร ตกแต่งหน้าร้าน จะทำให้เรานั้นสามารถบริหารจัดการ ธุรกิจได้ง่ายขึ้น มีบริการส่งอาหารในเวลากลางคืน การบริหารจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และในตอนนี้ เพราะต้องเพิ่มความปลอดภัย มาตรฐานการป้องกันโรคโควิด ในส่วนของ ร้านเรา

ค่าใช้จ่ายไม่จำเป็น

เราควรหมั่นเช็คราคา ในแต่ละวันในการสั่งของ มาเตรียมไว้เพื่อไว้สำหรับเปิดร้าน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราจ่ายออกไป หรือจะเป็นค่าไฟ ที่มีค่าไฟสูงเกินไป กับอุปกรณ์ของร้านเรา การซื้อของในแต่ละวันนั้นวัตถุดิบเธอเยอะเกินไปหรือไม่ เมื่อเราดูจากยอดขายของวันนั้น อาจจะมีการยักยอกเงินของร้านเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นการขโมยสิ่งของหรือวัตถุดิบต่างๆ เจ้าของกิจการ ควรทำบัญชีรายจ่ายแยกระหว่างร้านกับส่วนตัว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหายอดมั่วเกินไป