You are currently viewing ปัญหาเกษตรกรทำไมรายได้ต่ำ

ปัญหาเกษตรกรทำไมรายได้ต่ำ

  • Post author:
  • Post category:Blog

อย่างทุกวันนี้เราจะมองเห็นได้ชัดๆเลยว่าเราเกษตรกรไทยนั้น มักจะประสบปัญหากับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งที่ทุกคนจะต้องใช้ผลผลิตจากเกษตรกรกันทั้งนั้น แต่กลับกลายเป็นว่าชาวเกษตรกรนั้น กลับเป็นพวกที่รายได้ต่ำซึ่งต้องบอกว่า มันไม่เหมือนกับต่างประเทศเลยที่ได้ทำการเกษตร แล้วมีเงินเพราะว่ามีพ่อค้าเป็นตัวกำหนดราคาเอาง่ายๆ เหมือนคนที่รับซื้อข้าวจากเกษตรกรจะเป็นคนกำหนดราคา จึงทำให้รายได้ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่กับพ่อค้า และกว่าจะมาตกถึงเราเกษตรกรก็เหลือไม่มากเงินเป็นการโดนกดราคาต่ำกว่าปกติ

เกษตรกรไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องมือในการผลิต

ยกตัวอย่างข้าวบางครั้งไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าว แต่ถ้าหลังจากที่เริ่มเกี่ยวเริ่มปลูกกันแล้วเดี๋ยวนี้ มันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทำให้มีตัวช่วยในการสร้าง หรือผลิตแต่ต้องบอกก่อนว่าสำหรับเกษตรกรบางคนก็ไม่ได้มีรายได้สูง จนสามารถจับจ่ายใช้สอยเครื่องมือในการผลิตได้ ดังนั้นและบางครั้งก็มีทำในจำนวนที่มากแต่ก็ไม่ได้จ้าง หรือไม่ได้มีเงินจ้างลูกจ้างจึงทำให้บางครั้ง การจ้างเครื่องมือการผลิตที่มันมีคุณภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับเกษตรกร ดังนั้นถ้าจำเป็นที่ต้องไปกู้ยืมมาเพื่อใช้จ่ายในจุดนี้ มันเหมือนเป็นการเพิ่มภาระให้กับเกษตรกรด้วย และบางครั้งถึงต่อให้ข้าวจะถูกแต่อย่างไรก็ต้องยอมทำอยู่ดี

ควรจะปฏิรูปและปฏิบัติอย่างจริงจัง

ต้องบอกก่อนว่าทุกวันนี้รัฐบาลไทยยังไม่ได้ลงมืออย่างจริงจัง เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกรยางประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้รัฐบาลของเขานั้น เขาได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าผลประโยชน์ และแนวคิดการพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้อุตสาหกรรมในการส่งออกของเขานั้น สามารถทำได้อย่างจริงจังและทั่วถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนหรือผลักดัน เพื่อที่จะทำให้การเกษตรมันดีขึ้นกว่าเดิม และจะได้ทำให้เกษตรกรนั้นลืมตาอ้าปากได้กับเขาบ้าง 

ทางแก้ไขที่ควรจะมี

ถ้าจะให้พูดกันตามตรงเลยก็คือรัฐบาลควรที่จะให้ความสนใจ และให้ความสำคัญกับเกษตรกรมากกว่าเดิมต้องผลักดันการปฏิรูปที่ดิน เพื่อที่จะทำให้มันมีการปฏิรูปการเกษตรขนาดใหญ่ และจะได้มีการพัฒนาความรู้เพื่อช่วยเกษตรกรและผลักดันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือคนออกกฎหมายมาใช้เพื่อคุ้มครอง ไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าเพื่อให้เกษตรกรที่ไม่ได้มีที่นาในการทำกินได้รู้สึกมั่นคง เพราะว่าได้เช่ากับรัฐบาลตั้งธนาคารขึ้นมาเพื่อดูแลเรื่องนี้เลยก็ได้ สำหรับที่ดินจะได้มีการแบ่งและจัดสรรให้กับเกษตรกรได้ทุกคนอย่างเท่าๆกัน