You are currently viewing สร้างธุกิจใหม่ควรเริ่มยังไงดี

สร้างธุกิจใหม่ควรเริ่มยังไงดี

  • Post author:
  • Post category:Blog

ธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เป็นวิธีการที่ผู้ประกอบกิจการนิยมดำเนินการมากที่สุด เพราะเหตุว่าสามารถมีอิสระสำหรับในการเลือก องค์ประกอบของธุรกิจให้เป็นไปตามแนวความคิดของตนได้ แม้กระนั้นการจัดตั้งธุรกิจขึ้นมาใหม่จะมีความเสี่ยงค่อนข้างจะสูง ฉะนั้นเราต้องมีแนวทางจัดการที่ถูกและรอบคอบก็จะ ช่วยลดความเสี่ยงนั้นลงได้

วิเคราะห์ก่อนลงทุน

ทำการวิเคราะห์ตลาด ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะต้องทำเป็นขั้นแรก ถ้าหากไม่มีความต้องการของตลาดก็ไม่มีหนทางสำหรับการบรรลุเป้าหมาย การวิเคราะห์ตลาดเพื่อทราบถึงความจำเป็นของ ลูกค้าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีการทางสถิติที่เสียค่าใช้จ่ายสูง บางทีอาจทำได้อย่างๆแต่ผลลัพธ์ต้องเชื่อถือได้เพื่อให้แน่ใจว่าสมควร แก่การลงทุนเปิดกิจการอย่างแท้จริง คุ้มกับการลงทุน และสามารถประกอบกิจการอยู่รอดได้ในระยะยาว

ทำการวิเคราะห์จุดเด่นของการแข่งขัน ธุรกิจใหม่จะต้องมีจุดเด่นที่เหนือกว่าธุรกิจที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้านราคาขายที่ถูกกว่า หรือคุณภาพที่ดียิ่งกว่า หรือการบริการลูกค้าให้ถูกใจ ได้มากกว่า โดยที่ลักษณะเด่นนั้นจะต้องชัดเจนและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

วางแผนอย่างรอบคอบ

คำนวณทุนการจัดตั้งและแสวงหาเงินลงทุนมาใช้ดำเนินการเริ่มธุรกิจ ทุนบางประเภทเกิดขึ้นครั้งเดียว ดังเช่นว่าต้นทุนการซื้อที่ดิน และก่อสร้างสำนักงาน แต่ต้นทุนบางชนิดจะขึ้น เรื่อยๆเช่นค่าประกันภัย ค่าวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ควรจะมีการเผื่อเงินไว้สำหรับกรณีมีค่าใช้จ่ายบางประการที่ไม่คาดฝัน ไม่ได้จัดเตรียมไว้ก่อน หรือกรณีวัสดุเกิดขึ้นราคาซึ่งจะมีผลให้ต้องใช้เงินมาก กว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ผู้ประกอบธุรกิจจึงจะต้องคำนึงถึงสภาพคล่องของธุรกิจการค้าในระยะเริ่มต้นอย่างละเอียด เพราะ ระยะนั้นรายได้จะต่ำจนไม่สามารถคุ้มทุนได้ เงินสำรองใช้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเนื่องจากเป็น เงินทุนหมุนเวียนส่วนใหญ่ของธุรกิจ

วางแผนการตลาดให้ลูกค้ารู้จักธุรกิจ เว็บแทงบอล ที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่นี้อย่างรวดเร็ว โดยบอกเนื้อหาผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา สถานที่วางขาย ด้วยการ ประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาอันจะมีเนื้อหาในบทที่ว่าด้วยการจัดการด้านการตลาดจึงมีความไม่แน่นอน มากกว่า โลกแห่งความฝัน เราจึงจะต้องมีการวางเป้าหมายกันต่อไป