You are currently viewing เศรษฐกิจพอเพียง จริงๆแล้วหมายความว่าอะไร?

เศรษฐกิจพอเพียง จริงๆแล้วหมายความว่าอะไร?

  • Post author:
  • Post category:Blog

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นคำที่เราคุ้นหูและรู้สึกอบอุ่น เป็นคำสอนของพ่อของแผ่นดิน รัชกาลที่ 9 ที่มีตัวอย่าง โครงการต่างๆ เกี่ยวกับไร่นาสวนผสม ที่เป็นแนวทางให้ประชาชนที่มีที่ดินทำกินตามชนบท ได้หันมาแบ่งที่ดินให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างไม่ลำบาก มีผลิตภัณฑ์ต่างๆเหลือไว้แบ่งปันคนข้างเคียง และสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เลี้ยงดูครอบครัวนั่นเอง

พอเพียง ไม่ใช่ ตระหนี่

คำว่าพอเพียง นั้นหมายถึงการใช้ชีวิตด้วยความเหมาะสมแก่ฐานะ ถ้ามีมากก็ใช้มากตามความเหมาะสม หากมีน้อยก็ใช้น้อยเท่าตามความสามารถที่หารายได้ ไม่ใช่มีน้อยแต่ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อซื้อของตามวัตถุนิยม แต่ต้องเป็นหนี้แล้วต้องมาเป็นทุกข์เพราะไม่มีความสามารถในการชำระ และก็ไม่ใช่ตระหนี่ ประหยัดจนเกินความจำเป็นอะไรที่มีความเหมาะสมก็ควรที่จะใช้จ่าย แบ่งปัน ตามความพอดี หากมีเงินมากมาย แต่ไม่รู้จักบริหารใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อคำว่าพอเพียง ตามหลักคำว่าเศรษฐกิจนั้นจริงๆแล้วศาสดาของศาสนาพุทธ พระพุทธเจ้า ท่านได้ตรัสไว้แบบเรียบง่ายว่า อย่าให้รายจ่ายเกินรายรับ หรืออย่าให้รายรับน้อยกว่ารายจ่าย นั่นก็จะทำให้ชีวิตไม่ติดลบนั่นเอง เป็นหลักการง่ายๆ แต่เศรษฐกิจพอเพียงได้ขยายภาพกว้างลงรายละเอียดในการลดรายจ่าย ด้วยการทำไร่นาสวนผสม โดยการปลูกข้าว พืชผักสวนครัว เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เลี้ยงวัว ตามอัตภาพ ทำให้เรามีข้าวกิน มีน้ำดื่ม มีผัก ผลไม้ มีไข่ไก่ นม ฯลฯ ไว้ดำรงชีวิต อีกทั้งยังสามารถแบ่งคนรอบข้างได้ รวมถึงหากมีจำนวนมากก็สามารถจำหน่ายสร้างรายได้ เพิ่มรายรับนั่นเอง

ไร่นาสวนผสม

การทำไร่นาสวนผสมนั้น คือการทำให้เรามีสิ่งต่างๆไว้บริโภคอย่างครบครัน โดยไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออะไร นอกจากค่าน้ำ ค่าไฟ ในส่วนของไร่นาสวนผสมนั้นมีส่วนประกอบของนาข้าว แปลงผักผลไม้ บ่อปลา ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มวัว หรือสัดส่วนอื่นๆตามแต่ละภูมิภาค ตามสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย โดยไม่เน้นที่ผลกำไร เน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก การมีชีวิตบนความสมดุล ใช้เวลาศึกษาธรรมชาติ และรู้จักแบ่งปัน รู้จักตัวตนของเรา ศึกษาความจริงของชีวิต

ไม่เดือดร้อนก็เป็นสุข

บางคนอยากร่ำรวย บางคนอยากมีชื่อเสียง บางคนอยากมีอำนาจ สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะไม่มีค่าอะไรถ้าเราล้มป่วยหนักลง หรือคนที่สำคัญรอบตัวที่คอยดูความสำเร็จของเรานั้นจากไป หากเราเลือกที่จะมีชีวิตที่พอมีพอกิน ไม่ต้องมีชื่อเสียงหรืออำนาจ ใช้ชีวิตกับคนสำคัญอย่างพ่อแม่ ภรรยา และลูก อย่างรู้จักคุณค่าของเวลา ไม่ทำให้ตัวเองและคนรอบตัวเดือดร้อน เพียงเท่านี้ชีวิตก็เป็นสุขได้ จริงอยู่ว่าการดำรงชีวิตในปัจจุบัน เงินเป็นสิ่งจำเป็น และทำให้ชีวิตสบาย

เวลากับเงินตรา

แต่จริงๆแล้วเงินเดือนตามสภาพเศรษฐกิจ ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตอยู่อยากลำบากนัก เพียงแต่เราต้องรู้จักประหยัดและเข้าใจว่าต้นทุนของแต่ละครอบครัวไม่เท่ากัน แต่เวลาของทุกคนเท่ากัน หากจะต้องเลือกที่จะจากโลกนี้ไป ก็ขอให้เลือกเอาว่าจะไปพร้อมกับความทรงจำดีๆ หรือจากไปแบบเหลือไว้เงินในบัญชี

ใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริง ทุกสิ่งมีสองด้านเสมอ by WinSlot88.com สล็อตฟรีเครดิต